Zdravotní pojišťovny

Mám uzavřenou smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami:


– pro děti a dorost 
(0 až 19 let)

kód název
201 Vojenská pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
213 Revírní bratrská pokladna


– pro dorost – VŠ studenty 
(19 až 26 let)

kód název
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
213 Revírní bratrská pokladna

 

Změna zdravotní pojišťovny:
Jestliže chcete změnit zdravotní pojišťovnu (dále ZP), musíte přehlášení k nové ZP provést do konce června. Změna ZP začne platit od 1.ledna následujícího roku. Při změně ZP prosím, aby jste mi změnu oznámili nejpozději do jednoho měsíce.

Děti mají po narození ze zákona stejnou zdravotní pojišťovnu jako jejich maminka. Přihlásit miminko u zdravotní pojišťovny musí rodiče dítěte s rodným listem do 8 dnů.