Poskytované služby

V odbornosti praktický lékař pro děti a dorost ošetřuji děti a dospívající od narození do 19 let věku.
V odbornosti dorostový lékař ošetřuji dospívající (studenty VŠ) od 19 do 26 let věku.

Pacienti pojištění u smluvních zdravotních pojišťoven jsou ošetřováni bezplatně. Ostatní si musí ošetření uhradit sami.

Dítě je nutné do lékařské péče přihlásit osobně jedním z rodičů. Je třeba vyplnit a podepsat registrační list pro zdravotní pojišťovnu. U nově narozených dětí je možné miminko přihlásit do péče telefonicky po návratu z porodnice domů a registrační list pro zdravotní pojišťovnu vyplnit a podepsat při první návštěvě lékaře v ordinaci či u Vás doma.

Při přechodu z jiného zdravotnického zařízení si zdravotní dokumentaci pacienta vyžádáme sami.


Návštěvy doma

Novorozenci:
Poprvé vyšetřím miminko při návštěvě u Vás doma. Nezapomeňte zavolat, jakmile přijdete domů z porodnice. Připravte si také všechny „možné i nemožné“ dotazy. V prvních dnech jsou pro miminko a rodiče důležité i úplné maličkosti.

Nemocné děti:
U vážně nemocných dětí je možné požádat o návštěvu lékařky doma po skončení ordinačních hodin. V těchto případech je nutné domluvit si návštěvu během ordinačních hodin.


Zastupování

MUDr. Maria Stránská, ambulance Dětského centra Ostrůvek (www.dc-ostruvek.cz).
Adresa: U Dětského domova 269, Olomouc
Tel.: 585 731 223

LSPP  lékařské služby první pomoci
Zajišťuje ošetření akutních stavů mimo pravidelné ordinační hodiny lékaře
v budově Dětské kliniky FN Olomouc, v pracovní dny 15-07 hod, soboty, neděle a svátky 07 – 07 hod.
tel. 588 441 111, FN Olomouc

RZP rychlá zdravotnická pomoc
Akutní stavy ohrožení života zajišťuje RZP
tel. 155


Služby, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami

Ceníky a seznamy výkonů pro cizince zde.
Ceníky a seznamy výkonů pro děti a dorost zde.


Očkování

Povinné očkování
Všechna očkování dětí dle předepsaného kalendáře provádíme v poradně pro kojence, u starších dětí pak při preventivní prohlídce nebo na pozvání. Do tohoto očkování patří v současné době záškrt, tetanus, černý kašel, Haemophilus influensae b, žloutenka B, dětská obrna, spalničky, příušnice, zarděnky. Na přesný termín všech očkování Vašeho dítěte Vás včas upozorníme. Buď přímo v poradně při objednávání nebo telefonicky, sms či mailem. Prosíme, nezapomínejte hlásit změny adresy!
Mimo tato základní očkování provádíme očkování na žádost rodičů. Tato očkování hradí rodiče, zdravotní pojišťovny na některá tato „nadstandardní“ očkování přispívají.
Od 01.11.2010 bylo zrušeno plošné očkování proti tuberkulóze, očkovány jsou jen děti z rizikových skupin anebo na žádost rodičů.

Nepovinné očkování
Přehled nepovinných očkování, která doporučujeme. Tato očkování nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou. Bližší informace získáte u mě. Cena očkovací látky záleží na aktuální ceně od výrobce a v lékárně. U každé vakcíny je připojena příbalová informace.

Rotateq 
–  je očkovací látka proti rotavirům, což jsou viry způsobující těžké kojenecké a batolecí průjmy
–  celkem je třeba podat 3 dávky v odstupu 1 měsíc
–  očkovací schéma je omezeno na první půlrok života, v pozdějším období není možné, vakcína se podává perorálně (kapky)

Rotarix
–  je očkovací látka proti rotavirům, což jsou viry způsobující těžké kojenecké a batolecí průjmy
–  celkem je třeba podat 2 dávky v odstupu 4-6 týdnů
–  očkovací schéma je omezeno na první půlrok života, v pozdějším období není možné, vakcína se podává perorálně (kapky)

Havrix 
–  žloutenka typ A – zánět jater přenášený špinavýma rukama, hygienicky závadnou vodou, hygienicky závadnými potravinami
–  celkem je třeba podat 2 dávky

Twinrix
–  kombinovaná vakcína proti žloutence A+B
–  celkem je třeba podat 3 dávky, přeočkování se již neprovádí

EncepurFSME-IMMUN 
–  klíšťový zánět mozku, celkem je třeba podat 3 dávky, přeočkování každé 3 roky

Menveo (Nimenrix)
–  Meningokok C – zánět mozku a celková sepse organismu, nejčastější výskyt u dětí do pěti let a především u mladistvých (12-20 let)
–  očkuje se 1dávka
–  nechrání proti meningokoku typu A, který se u nás vyskytuje zcela ojediněle a typu B, proti kterému dosud nebyla vyvinuta vakcína
–  po deseti letech se doporučuje ještě přeočkování 1 dávkou vakcíny Menveo (Nimenrix) od 11 let věku, která chrání proti meningokoku typu A, C, W, Y

Varilrix
–  vakcína proti planým neštovicím – varicelle, zároveň chrání i proti onemocnění pásovým oparem – herpes zooster- v dospělém věku, které je způsobeno stejným virem
–  jsou nutné 2 dávky v rozmezí 6-8 týdnů
–  lze očkovat jen ty, kteří neprodělali plané neštovice

Priorix – Tetra
–  kombinovaná vakcína proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím
–  očkují se 2 dávky, první po 15. měsíci života, druhá za 6-10 měsíců po první dávce

SynflorixPrevenar 13 
–  je vakcína proti Streptococcus pneumoniae, který způsobuje jednak závažná invazivní onemocnění jako je meningitida (zánět mozkových blan), pneumonie (zánět plic), bakteremie a sepse a jednak také neinvazivní onemocnění např. otitidy (zánět středního ucha) a sinusitidy (zánět vedlejších nosních dutin)
–  počet dávek a očkovací schéma se liší podle věku dítěte
–  vakcína proti pneumokokům je pro děti do šesti měsíců hrazena státem jako nepovinné očkování, Synflorix je hrazen plně, u Prevenaru 13 je doplatek 400 Kč; ve vyjmenovaných indikovaných případech je plně hrazena státem dětem do pěti let

Silgard
–  je očkovací látka proti lidskému papilomaviru 6, 11, 16 a 18, který způsobuje rakovinu děložního čípku a bradavice zevního genitálu a nemoci asociované s HPV, je určena pro ženy ve věku 9-45 let, a pro muže ve věku 9-25 let
–  očkují se 3 dávky ve schématu 0-2-6 měsíců

Cervarix
–  je očkovací látka proti lidskému papilomaviru 16 a 18, který způsobuje rakovinu děložního čípku. Je určena pro děti a dospívající ve věku 9-16 let a ženy do 26 let
–  očkují se 3 dávky ve schématu 0-1-5 měsíců

Očkování proti HPV je od 01.04.2012 hrazeno státem jako nepovinné očkování pro dívky mezi 13-14 rokem věku. Vakcína Cervarix je bez doplatku, vakcína Silgard je s doplatkem 300 Kč za dávku.


Přístroje v ordinaci na rychlé vyšetření

Přístroj na okamžité stanovení TZÚ CRP
Přístroj CRP je schopen rychle a jednoduše na základě vyšetření malého množství krve na místě odhalit, zda-li se jedná o virovou anebo bakteriální infekci. K vyšetření postačí krev odebraná z prstu pacienta. Vyšetření poskytuje výsledky měření za méně než 4 minuty. To umožňuje včasnou a racionální léčbu.
V praxi se nejčastěji setkáváme s onemocněním dýchacích cest. Při těchto onemocněních musíme rozhodnout, zdali se jedná o závažný proces bakteriálního zánětu, kde je nutno nasadit antibiotika, či zda se jedná o virovou infekci, kde tuto léčbu nenasazujeme.

Přístroj na okamžité vyšetření moče
Přístroj HandUReader firmy GuickSeal je přenosný analyzátor moči, který nahrazuje řadu laboratorní vyšetření, čímž šetří čas pacientů. Díky tomu, že výsledky analýzy jsou k dispozici na místě během několika málo minut může přístroj velmi urychlit a zpřesnit diagnostiku a pomoci včas odhalit např. zánět močových cest.